Certifikácia

V roku 2015 firma zaviedla systém manažérstva kvality a tak získala certifikát EN ISO 9001:2008.
V priebehu roka 2016 sme úspešne zaviedli systémy výroby oceľových konštrukcii, ktoré sú potrebné pre získanie certifikátov EN ISO 3834-2, EN 1090 EXC-2.
Sme v procese zavádzania systémov výroby oceľových konštrukcii, ktoré sú potrebné pre získanie certifikátu EN 1090-EXC 3.